Årsmöte 2018

Välkommen till Årsmöte 2018
Datum: 2018-05-23
Tid: 10.30 - 13.30
Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

Varmt välkommen till FRIIs årsmöte!
FRIIs årsmöte 2018 äger rum den 23 maj 10.30 – 13.30 inkl lättare lunch. Mötet är i Stockholm. Handlingarna finns tillgängliga senast två veckor innan årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor innan årsmötet, dvs senast den 28 mars. Det går bra att skicka motioner till info@frii.se. Varje medlemsorganisation har en röst på årsmötet, men ni får gärna anmäla flera personer från en och samma organisation.


Jag vill anmäla mig till "Årsmöte 2018"
  1. Förnamn *
  2. Efternamn *
  3. Företag/Organisation *
  4. Titel
  5. E-post *
  6. Vänligen ange i formatet +46
  7. Telefon (arb) *
  8. Allergi eller särskild kost
Jag vill avanmäla mig från "Årsmöte 2018"